Dataset

Landelijk Grondgebruik Nederland - LGN2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Wageningen UR (Overig)
Bijgewerkt 05-10-2023
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

LGN2022 is een rasterbestand dat het Nederlands landgebruik in 2022 met een ruimtelijke resolutie van 5m weergeeft. Het bestand kent 51 landgebruiksklassen waarbij de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen worden onderscheiden. Voor het maken van LGN2022 zijn onder andere de volgende bestanden gebruikt: Top10NL (versie november 2022), Basis Registratie Percelen 2022 (BRP2022), Bestand Bodem Gebruik 2017 (BBG2017), Informatie Model Natuur 2021 (IMNa2021), Algemeen Hoogte bestand Nederland (AHN3/4). Daarnaast zijn satellietbeelden (m.n. Sentinel-2) en luchtfoto’s uit 2022 bij de classificatie van de natuur gebruikt. Het bestand LGN2022 is 24 juli 2023 opgeleverd. Nieuwe LGN klassen t.o.v. LGN2020 zijn zonneparken en een onderverdeling van de oude LGN klasse 25 ‘Wegen en spoorwegen’ in drie subklassen. T.o.v. LGN2021 zijn er geen veranderingen in klassen. Alle LGN klassen zijn éénduidig gedefinieerd op basis van unieke combinaties van klassen uit 12 verschillende bestanden of maskers.

Elk jaar wordt voor 1 september een LGN-update opgeleverd die het landgebruik van het voorgaande referentiejaar weergeeft. Zo zal voor 1 september 2024 het landgebruiksbestand (LGN2023) voor het referentiejaar 2023 worden opgeleverd.

Bestemmingspagina: http://www.lgn.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://lgn.nl/bestanden

accessPoint