Dataset

Landelijk Grondgebruik Nederland - LGN2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Wageningen UR (Overig)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

LGN2021 is een rasterbestand dat het Nederlands landgebruik in 2021 met een ruimtelijke resolutie van 5m weergeeft. Het bestand kent 51 landgebruiksklassen waarbij de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen worden onderscheiden. Voor het maken van LGN2021 zijn onder andere de volgende bestanden gebruikt: Top10NL (versie november 2021), Basis Registratie Percelen 2021 (BRP2021), Bestand Bodem Gebruik 2015 (BBG2015), Informatie Model Natuur 2021 (IMNa2021), Algemeen Hoogte bestand Nederland (AHN3/4). Daarnaast zijn satellietbeelden (m.n. Sentinel-2) en luchtfoto’s uit 2021 bij de classificatie van de natuur gebruikt. Het bestand LGN2021 is 15 juli 2022 opgeleverd. Nieuwe LGN klassen t.o.v. vorige versies zijn zonneparken en een onderverdeling van de oude LGN klasse 25 ‘Wegen en spoorwegen’ in drie subklassen. Van enkele andere klassen zijn de definities licht aangepast. Alle LGN klassen zijn éénduidig gedefinieerd op basis van unieke combinaties van klassen uit 12 verschillende bestanden of maskers.

Elk jaar wordt rond 1 juli een LGN-update opgeleverd die het landgebruik van het voorgaande referentiejaar weergeeft. Zo zal per 1 juli 2023 het landgebruiksbestand (LGN2022) voor het referentiejaar 2022 worden opgeleverd.

Bestemmingspagina: http://www.lgn.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://lgn.nl/bestanden

accessPoint