Dataset

Landelijk Grondgebruik Nederland - LGN2022

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Wageningen UR (Overig)
Updated 07/05/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

LGN2022 is een rasterbestand dat het Nederlands landgebruik in 2022 met een ruimtelijke resolutie van 5m weergeeft. Het bestand kent 51 landgebruiksklassen waarbij de belangrijkste landbouwgewassen, bos, water, natuur en stedelijke klassen worden onderscheiden. Voor het maken van LGN2022 zijn onder andere de volgende bestanden gebruikt: Top10NL (versie november 2022), Basis Registratie Percelen 2022 (BRP2022), Bestand Bodem Gebruik 2017 (BBG2017), Informatie Model Natuur 2021 (IMNa2021), Algemeen Hoogte bestand Nederland (AHN3/4). Daarnaast zijn satellietbeelden (m.n. Sentinel-2) en luchtfoto’s uit 2022 bij de classificatie van de natuur gebruikt. Het bestand LGN2022 is 24 juli 2023 opgeleverd. Nieuwe LGN klassen t.o.v. LGN2020 zijn zonneparken en een onderverdeling van de oude LGN klasse 25 ‘Wegen en spoorwegen’ in drie subklassen. T.o.v. LGN2021 zijn er geen veranderingen in klassen. Alle LGN klassen zijn éénduidig gedefinieerd op basis van unieke combinaties van klassen uit 12 verschillende bestanden of maskers.

Elk jaar wordt voor 1 september een LGN-update opgeleverd die het landgebruik van het voorgaande referentiejaar weergeeft. Zo zal voor 1 september 2024 het landgebruiksbestand (LGN2023) voor het referentiejaar 2023 worden opgeleverd.

Landing page: http://www.lgn.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://lgn.nl/bestanden

accessPoint