Dataset

Landelijk Grondgebruik Nederland - LGN3

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Wageningen UR (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

et LGN3-bestand is een rasterbestand met een resolutie van 25 meter waarin 25 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het bestand is vervaardigd met behulp van satellietbeelden van 1995 en 1997 en andere relevante ruimtelijke informatie.

LGN3 bevat een klein aantal rastercellen (minder dan 5) met de ongeldige waarde '30'. De juiste waarde hiervoor is '18'.

Landing page: http://www.lgn.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/0323ee6c-c739-40fb-a13c-885baf8da348/attachments/lgn3.gif
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://lgn.nl/bestanden

accessPoint