Dataset

Landelijk Grondgebruik Nederland - LGN2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Wageningen UR (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het LGN2020 bestand is een landsdekkend rasterbestand met een resolutie van 5 meter waarin 48 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. Referentiejaar 2020. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. De geometrie en thematiek op hoofdklassen is volledig gebaseerd op Top10NL (versie 2020). Agrarische percelen, kassen, boomgaarden, fruitkwekerijen, boomkwekerijen, zand, heide, bossen, water en infrastructuur zijn overgenomen uit Top10NL. Het stedelijk gebied is gedefinieerd m.b.v. Bestand BodemGebruik (BBG2015). Het agrarisch gebied is ingevuld met (geaggregeerde) gewassen uit BRP2020 aangevuld met gewasclassificaties gebaseerd op LGN2019. Binnen het areaal natuur zijn t.o.v. LGN2018 en LGN2019 geen aanpassingen gedaan.

Landgebruiksbestanden LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met beperkte nauwkeurigheid en duidelijke tekortkomingen. In LGN3 zijn deze tekortkomingen grotendeels opgelost en met LGN3plus is de bruikbaarheid van het bestand voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbetert. Met het LGN4-bestand is een nieuwe stap gezet met het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van het LGN-bestand. Belangrijke verbeteringen die doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan. De versies 1-3 van het LGN-bestand werden geleverd als één enkel rasterbestand. Het LGN7-bestand bestaat net als het LGN4, LGN5 en LGN6-bestand niet uit een enkel rasterbestand, maar vormt een collectie van bestanden.

Landing page: http://www.lgn.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://lgn.nl/bestanden

accessPoint