Dataset

Landelijk Grondgebruik Nederland - LGN2018

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Wageningen UR (Overig)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Bodem
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het LGN2018 bestand is een landsdekkend gridbestand met een resolutie van 5 meter waarin 48 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden. Het LGN2018 bestand heeft enkele belangrijke wijzigingen ondergaan t.o.v. LGN7. De geometrie en thematiek op hoofdklassen is nu volledig gebaseerd op Top10NL (versie 2018). Agrarische percelen, kassen, boomgaarden, fruitkwekerijen, boomkwekerijen, zand, heide, bossen, water en infrastructuur zijn overgenomen uit Top10NL. Het stedelijk gebied is gedefinieerd m.b.v. Bestand BodemGebruik (BBG2015). Het agrarisch gebied is ingevuld met (geaggregeerde) gewassen uit BRP2018 aangevuld met gewasclassificaties gebaseerd op satellietbeelden. Voor de verdere invulling van de natuur, m.n. de bossen, de heide en het zand, is o.a. gebruik gemaakt van satellietbeelden van 2018, AHN2/3, luchtfoto’s, Basiskaart Natuur 2017 (BKN2017) en LGN7. Landgebruiksbestanden LGN1 en LGN2 waren nog experimentele bestanden met beperkte nauwkeurigheid en duidelijke tekortkomingen. In LGN3 zijn deze tekortkomingen grotendeels opgelost en met LGN3plus is de bruikbaarheid van het bestand voor toepassingen op het gebied van natuur en ecologie sterk verbetert. Met het LGN4-bestand is een nieuwe stap gezet met het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van het LGN-bestand. Belangrijke verbeteringen die doorgevoerd zijn in het LGN4-bestand zijn een koppeling van de landbouwgewassen aan TOP10-vector en de mogelijkheid om veranderingen in landgebruik op te sporen, die zich in de periode 1995-2000 hebben voorgedaan. De versies 1-3 van het LGN-bestand werden geleverd als één enkel rasterbestand. Het LGN7-bestand bestaat net als het LGN4, LGN5 en LGN6-bestand niet uit een enkel rasterbestand, maar vormt een collectie van bestanden. Met het LGN2018 bestand is het productieproces zo gestroomlijnd dat er elk jaar een nieuwe versie van het landgebruik in Nederland zal worden gepubliceerd. Naast de sterke toename van het ruimtelijk detail (25m -> 5m resolutie) is ook het thematisch detail van de natuur sterk verbetert.

Bestemmingspagina: http://www.lgn.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://lgn.nl/bestanden

accessPoint