Dataset

Natuurlijk Kapitaalrekeningen (CBS)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het CBS hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op een overzichtelijke wijze - letterlijk - in kaart te brengen. Het CBS werkt samen met Wageningen University in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de ontwikkeling van modellen, data en kaarten die een ruimtelijk en zo compleet mogelijk beeld geven van de huidige staat van natuurlijk kapitaal in Nederland. Voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/natuurlijk-kapitaal

Voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal (https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl) zijn de volgende CBS kaarten beschikbaar gesteld. Zie de Atlas Natuurlijk Kapitaal voor de toelichting per kaart, of raadpleeg de technische toelichting (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/natuurlijk-kapitaal/technische-toelichting). Van de meeste ecosysteemdiensten is zowel de fysieke als monetaire (gebruiks)waarde in kaart gebracht. De eenheid van de kaart staat daarom vermeld in de kaartnaam, evenals de resolutie en het peiljaar.

Omvang van ecosystemen: Ecosysteemtypenkaart (2021)

Ecosysteemconditie: Heggendichtheid (2018) Verstedelijking (2018) Hitte in de stad (2018)

Producerende ecosysteemdiensten: Houtproductie (2020) Productie bloembollen (2020) Productie tuinbouw (2020) Productie gewassen (tuinbouw incl. bloembollen) (2020) Productie voedselgewassen (totaal akkerbouw) (2020) Productie veevoedergewassen (gras) (2020) Productie veevoedergewassen (mais) (2020) Productie veevoedergewassen (totaal) (2020) Productie landbouwgewassen (totaal) (2020)

Regulerende ecosysteemdiensten: Bestuiving (2020) Koolstofvastlegging (wereldwijde klimaatregulatie) (2020) Luchtfiltratie (2020) Regenwaterregulatie (2020) Vermindering UHI (lokale klimaatregulatie) (2020)

Culturele ecosysteemdiensten: Groene leefbaarheid (2020) Natuurrecreatie (2020) Natuurtoerisme (2020)

Totalen: Totale (gebruiks)waarde ecosysteemdiensten (2020) Totale waarde ecosysteemkapitaal (2020)

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

NKR_Bestuiving_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Bestuiving_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Ecosysteemdiensten_totaal_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Ecosysteemdiensten_totaal_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Bestuiving_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Bestuiving_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Ecosystemen_10m_NL_2021_v20221223

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Ecosystemen_10m_NL_2021_v20221223

NKR_Groene_leefbaarheid_euroha_100m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Groene_leefbaarheid_euroha_100m_NL_2020_v20220430

NKR_Heggendichtheid_500m_NL_v20210531

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Heggendichtheid_500m_NL_v20210531

NKR_Hittestress_10m_NL_2018_v20210531

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Hittestress_10m_NL_2018_v20210531

NKR_Houtproductie_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Houtproductie_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Houtproductie_m3ha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Houtproductie_m3ha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Koolstofvastlegging_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Koolstofvastlegging_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Koolstofvastlegging_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Koolstofvastlegging_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Luchtfiltratie_kgha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Luchtfiltratie_kgha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Luchtfiltratie_totaal_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Luchtfiltratie_totaal_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Natuurrecreatie_wandelen_euro_500m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Natuurrecreatie_wandelen_euro_500m_NL_2020_v20220430

NKR_Natuurrecreatie_wandelen_km_500m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Natuurrecreatie_wandelen_km_500m_NL_2020_v20220430

NKR_Natuurtoerisme_natuur_overnachtingha_100m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Natuurtoerisme_natuur_overnachtingha_100m_NL_2020_v20220430

NKR_Natuurtoerisme_totaal_euroha_100m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Natuurtoerisme_totaal_euroha_100m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_akkerbouwgewassen_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_akkerbouwgewassen_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_akkerbouwgewassen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_akkerbouwgewassen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_bloembollen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_bloembollen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_gras_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_gras_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_landbouwgewassen_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_landbouwgewassen_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_landbouwgewassen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_landbouwgewassen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_mais_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_mais_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_tuinbloem_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_tuinbloem_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_tuinbloem_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_tuinbloem_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_tuinbouw_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_tuinbouw_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_veevoergewassen_euroha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_veevoergewassen_euroha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Productie_veevoergewassen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Productie_veevoergewassen_tonha_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Regenwaterregulatie_mmuur_10m_NL_2020_v20210530

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Regenwaterregulatie_mmuur_10m_NL_2020_v20210530

NKR_Vermindering_UHI_C_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Vermindering_UHI_C_10m_NL_2020_v20220430

NKR_Verstedelijking_10m_NL_v20210531

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Verstedelijking_10m_NL_v20210531

NKR_Waarde_natuurlijk_kapitaal_10m_NL_2020_v20220430

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.rivm.nl/geo/cbs/wms?request=GetCapabilities

NKR_Waarde_natuurlijk_kapitaal_10m_NL_2020_v20220430