Dataset

Arbeidsmarktmobiliteit; ziek en met kind, 2003-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Arbeidsomstandigheden
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsmarktmobiliteit van personen van 15 tot 65 jaar in particuliere huishoudens in Nederland. Vermeld wordt de verandering in arbeidsmarktpositie tussen twee enquêtemomenten (begin periode en einde periode). Tussen deze enquêtemomenten ligt een periode van één kwartaal of één jaar. Op deze manier beschrijft deze tabel in hoeverre personen na één kwartaal of één jaar van arbeidsmarktpositie zijn gewisseld. Er worden in deze tabel twee arbeidsmarktposities onderscheiden: 1) werkzame beroepsbevolking en 2) werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking.

In deze tabel gaat de aandacht uit naar de arbeidsmarktmobiliteit van mannen en vrouwen met of zonder langdurige aandoening naar het wel of niet aanwezig zijn van kinderen in het huishouden. De aanwezigheid van kinderen en de leeftijd van het jongste kind blijken bepalende factoren in de beschrijving van de arbeidsmarktmobiliteit. Deze kenmerken hebben betrekking op de situatie in de eerste periode (begin periode).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003. Van verslagjaar 2007 zijn geen gegevens beschikbaar.

Status van de cijfers: Cijfers op basis van de EBB zijn definitief.

Wijzigingen per 23 september 2011: De cijfers over verslagjaar 2009 zijn toegevoegd. Cijfers over de kwartalen van 2010 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet in verband met een herontwerp van het onderzoek.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80710ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80710ned

Arbeidsmarktmobiliteit personen met of zonder langdurige aandoening naar wel of geen kinderen in het huishouden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80710ned

Arbeidsmarktmobiliteit personen met of zonder langdurige aandoening naar wel of geen kinderen in het huishouden.