Dataset

Luchtkwaliteit- Immissie verkeer 2021 Elementair Koolstof (roet)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 26-07-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake roet (Elementair Koolstof ofwel EC)) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2021. Roet is één van de fracties van fijn stof. Er is eenduidelijke relatie tussen roet en gezondheidsschade. Er is geen voor EC nog geen officiële grens- of toetswaarde vastgesteld. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de rapportagetool. Per wegvak is aangegeven wat de concentratie is op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van verkeerstellingen en met rekenmodellen. Hierbij zijn eventuele overige bronnen verwerkt in de achtergrondconcentratie. Echter, de voornaamste bron van roet is het verkeer. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van 20-25 procent.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/MiLuIm_EC_roet.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

MiLuIm_EC_roet

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wms?service=WMS

accessPoint

MiLuIm_EC_roet

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_c/wfs?service=WFS

accessPoint