Dataset

Verandering in openheid (Monitor Landschap)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De openheid van het landschap wordt bepaald door de elementen hoger dan ooghoogte in de wijde omgeving: hellingen, opgaande begroeiing zoals bos, singels en houtwallen, en bebouwing van steden, dorpen en woningen en bedrijven. De indicator openheid laat voor zien hoeveel hectare je kunt overzien, tot een afstand van 2200 meter, vanuit een bepaalde plek; hoe groter het aantal hectares dat je kunt overzien, hoe groter de openheid.

De indicator is onderdeel van de Monitor Landschap. Met de monitor worden de veranderingen van ons landschap aan de hand van zes indicatoren in beeld gebracht. Dit zijn: bebouwing, landgebruik, openheid, opgaand groen, historische lijnelementen en reliëf.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Het Kadaster, LandschappenNL en Wageningen University & Research ontwikkelden de Monitor Landschap in opdracht van de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Bestemmingspagina: https://monitorlandschap.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/440ed03a70064667be095be3729dceb6/data

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Documentatie

Indicator Openheid

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://monitorlandschap.maps.arcgis.com/home/item.html?id=3c57b1c9c74345f39e270c19d187d922

De indicator Openheid bevat op dit moment de volgende landsdekkende gegevenssets: Monitoringsbronnen met peildatum 31-12 van het betreffende jaar (2015, 2017, 2018, 2020) en Verschilgrids (2015-2017, 2017-2018, 2018-2020).