Dataset

Consumentenprijzen; onderliggende inflatie 2006=100, 2006 - 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de zogenaamde onderliggende reeksen. De onderliggende reeksen zijn gelijk aan de consumentenprijsindex (CPI) of afgeleide CPI exclusief de invloed van enkele productgroepen die sterk in prijs fluctueren of grotendeels door de overheid gereguleerd zijn. Behalve de index staat ook de inflatie van de verschillende reeksen in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2006 tot en met december 2015

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2016: Deze tabel is gestopt per 16 juni 2016.

Wijzigingen per 10 december 2015: Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

De afgeleide CPI is over de maand augustus 2015 0,01 indexpunt naar beneden bijgesteld.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71313ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71313ned

Onderliggende inflatie (basisjaar 2006=100). Onderliggende inflatie per maand

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71313ned

Onderliggende inflatie (basisjaar 2006=100). Onderliggende inflatie per maand