Dataset

Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100, 2006 - 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is in deze tabel opgesplitst in een prijsindex voor frequente aankopen en niet-frequente aankopen. Frequente aankopen zijn aankopen die huishoudens minimaal maandelijks aanschaffen én actief en direct betalen (contant, met bankpas of via overschrijving). Naast de prijsindex staan ook de maand- en jaarmutatie van de verschillende reeksen in de tabel.

De prijsindex voor frequente aankopen is een speciaal onderdeel van de consumentenprijsindex. Voor het samenstellen van deze cijfers zijn de wegingen en prijzen van de consumentenprijsindex verdeeld naar frequente aankopen en niet-frequente aankopen. Deze verdeling is afgeleid van de classificatie die Eurostat gebruikt voor de samenstelling van deze prijsindexen (FROOPP, Frequently "out-of-pocket" purchases).

Gegevens beschikbaar van januari 2006 tot en met december 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 10 december 2015 Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’ van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81135ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81135ned

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar frequente en niet-frequente aankopen (basisjaar 2006 = 100)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81135ned

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar frequente en niet-frequente aankopen (basisjaar 2006 = 100)