Dataset

Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100, 2006 - 2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is in deze tabel opgesplitst in een prijsindex voor frequente aankopen en niet-frequente aankopen. Frequente aankopen zijn aankopen die huishoudens minimaal maandelijks aanschaffen én actief en direct betalen (contant, met bankpas of via overschrijving). Naast de prijsindex staan ook de maand- en jaarmutatie van de verschillende reeksen in de tabel.

De prijsindex voor frequente aankopen is een speciaal onderdeel van de consumentenprijsindex. Voor het samenstellen van deze cijfers zijn de wegingen en prijzen van de consumentenprijsindex verdeeld naar frequente aankopen en niet-frequente aankopen. Deze verdeling is afgeleid van de classificatie die Eurostat gebruikt voor de samenstelling van deze prijsindexen (FROOPP, Frequently "out-of-pocket" purchases).

Gegevens beschikbaar van januari 2006 tot en met december 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 10 december 2015 Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’ van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81135ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81135ned

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar frequente en niet-frequente aankopen (basisjaar 2006 = 100)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81135ned

Consumentenprijsindex alle huishoudens naar frequente en niet-frequente aankopen (basisjaar 2006 = 100)