Dataset

Consumentenprijzen; onderliggende inflatie 2000 = 100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS stelt een vijftal "onderliggende" reeksen consumentenprijsindices samen. Deze reeksen worden samengesteld uitgaande van de gewone of de afgeleide CPI voor alle huishoudens. Daarbij worden wisselend enkele artikelgroepen verwijderd die op korte termijn een sterk fluctuerend prijsniveau kennen en/of waarvan de prijzen sterk worden beïnvloed door overheidsmaatregelen. Het weglaten van dit soort componenten uit de CPI leidt tot inflatiemaatstaven die een beeld geven van de langetermijnontwikkeling van de inflatie.

Onderliggende reeksen zijn alleen bedoeld voor analysedoeleinden.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2001 Frequentie: maandelijks

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd conform de releasepolicy zoals beschreven onder punt 4.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70801NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70801NED

Onderliggende inflatie (basisjaar 2000=100).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70801NED

Onderliggende inflatie (basisjaar 2000=100).