Dataset

Overledenen; regio (indeling 2023)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden, Veiligheidsregio's, GGD-regio's, Zorgkantoorregio's en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.

De aangehouden weeknummering volgt de standaard NEN2772 (ISO 8601), waarbij de week begint op maandag en de eerste week in het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft. Hierdoor kunnen enkele dagen van de eerste week in het voorgaande kalenderjaar vallen, en/of enkele dagen van de laatste week in het navolgende kalenderjaar. De weekcijfers tellen hierdoor niet op tot de tevens in deze tabel gepresenteerde jaarcijfers.

Deze tabel is de opvolger van de tabel Overledenen; regio (indeling 2021) en de tabel Overledenen; regio (indeling 2022) zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2015 tot en met 2022 zijn definitief, met uitzondering van week 52 van 2022, gezien een dag van die week in 2023 valt. Omdat de methode afwijkt van de methode die voor de cijfers op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door een andere omgang met nagekomen gegevens. Ook kunnen er door nagekomen gegevens kleine verschillen bestaan tussen deze tabel en de tabel Overledenen; regio (indeling 2021), de tabel Overledenen; regio (indeling 2022) en de tabel Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken. De cijfers over 2023 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor cijfers over sterfte op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 31 mei 2024: De voorlopige cijfers van week 19 en 20 van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tot en met 3 mei werden eenmaal per week voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie. Na 3 mei 2024 is de publicatiefrequentie naar eens per twee weken gegaan. Vanaf dan worden twee wekelijks de voorlopige cijfers van de twee weken vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40092NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40092NED

Overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2023)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40092NED

Overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2023)