Dataset

Overledenen; regio (indeling 2022), 2015-2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden, Veiligheidsregio's, GGD-regio's, Zorgkantoorregio's en gemeenten. De gemeente Weesp is integraal bij de gemeente Amsterdam geteld vanwege de herindeling per 24 maart 2022.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de situatie zoals deze begin 2022 was.

De aangehouden weeknummering volgt de standaard NEN2772 (ISO 8601), waarbij de week begint op maandag en de eerste week in het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft. Hierdoor kunnen enkele dagen van de eerste week in het voorgaande kalenderjaar vallen, en/of enkele dagen van de laatste week in het navolgende kalenderjaar. De weekcijfers tellen hierdoor niet op tot de tevens in deze tabel gepresenteerde jaarcijfers.

Deze tabel is de opvolger van de tabel Overledenen; regio (indeling 2021) zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2022

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2015 tot en met 2022 zijn definitief. Omdat de methode afwijkt van de methode die voor de cijfers op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door een andere omgang met nagekomen gegevens. Ook kunnen er door nagekomen gegevens kleine verschillen bestaan tussen deze tabel en de tabel Overledenen; regio (indeling 2021) en de tabel Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken.

Wijzigingen per 27 juli 2023: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Nieuwe weekcijfers over 2023 worden opgenomen in de tabel 'Overledenen; regio (indeling 2023)'; zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40086NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40086NED

Overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2022)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40086NED

Overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2022)