Dataset

Overledenen; regio (indeling 2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 20-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden, Veiligheidsregio's, GGD-regio's, Zorgkantoorregio's en gemeenten. De gemeente Weesp is integraal bij de gemeente Amsterdam geteld vanwege de herindeling per 24 maart 2022.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de situatie zoals deze begin 2022 was.

De aangehouden weeknummering volgt de standaard NEN2772 (ISO 8601), waarbij de week begint op maandag en de eerste week in het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft. Hierdoor kunnen enkele dagen van de eerste week in het voorgaande kalenderjaar vallen, en/of enkele dagen van de laatste week in het navolgende kalenderjaar. De weekcijfers tellen hierdoor niet op tot de tevens in deze tabel gepresenteerde jaarcijfers.

Deze tabel is de opvolger van de tabel Overledenen; regio (indeling 2021) zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2015 tot en met 2021 zijn definitief, met uitzondering van week 52 van 2021, gezien twee dagen van die week in 2022 vallen. Omdat de methode afwijkt van de methode die voor de cijfers op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door een andere omgang met nagekomen gegevens. Ook kunnen er door nagekomen gegevens kleine verschillen bestaan tussen deze tabel en de tabel Overledenen; regio (indeling 2021) en de tabel Overledenen; Wlz-gebruik, persoonskenmerken. De cijfers over 2022 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor cijfers over sterfte op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 20 januari 2023: Nagekomen berichten zijn meegenomen in de cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Nieuwe weekcijfers over 2023 worden opgenomen in de tabel 'Overledenen; regio (indeling 2023)'; zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40086NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40086NED

Overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2022)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40086NED

Overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2022)