Dataset

Overledenen; regio (indeling 2021); 2015-2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden, Veiligheidsregio's, GGD-regio's, Zorgkantoorregio's en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de situatie zoals deze begin 2021 was.

De aangehouden weeknummering volgt de standaard NEN2772 (ISO 8601), waarbij de week begint op maandag en de eerste week in het jaar die week is die vier of meer dagen in dat jaar heeft. Hierdoor kunnen enkele dagen van de eerste week in het voorgaande kalenderjaar vallen, en/of enkele dagen van de laatste week in het navolgende kalenderjaar. De weekcijfers tellen hierdoor niet op tot de tevens in deze tabel gepresenteerde jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2021

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2015 tot en met 2021 zijn definitief. Omdat de methode afwijkt van de methode die voor de cijfers op CBS StatLine wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan. Deze verschillen worden veroorzaakt door een andere omgang met nagekomen gegevens.

Wijzigingen per 15 juli 2022: Deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2022 zijn te vinden in de tabel 'Overledenen; regio (indeling 2022)'. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 1 juli 2022: De weekcijfers van 2021 zijn aangevuld met nader ontvangen berichten en zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers. Nieuwe weekcijfers over 2022 worden opgenomen in de tabel 'Overledenen; regio (indeling 2022)'; zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40080NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40080NED

aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2021)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40080NED

aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week Regio (indeling 2021)