Dataset

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/inwoner

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Bestuur
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De beleidsgebieden van de gemeenten zijn verdeeld over een aantal hoofdfuncties, die op hun beurt in functionele specificaties (functies) zijn verdeeld.

Van alle gemeenten tezamen worden begrote cijfers (per functionele specificatie) en verschillende soorten gemeentelijke heffingen geleverd. De begrote cijfers worden in beginsel ontleend aan de begrotingen van alle gemeenten. Doordat de Gemeentenbegrotingen onvolledige informatie bieden over de voorgenomen investeringen, zijn de cijfers in hoofdzaak beperkt tot de raming van baten en lasten. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens.

Hoofdfuncties van de gemeenten: Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7190

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7190

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7190

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.