Dataset

Uitzend- en uitleenbedrijven; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde productiestatistieken. Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet naar activiteit. De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70830NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70830NED

Specificaties van de netto - omzet en de beschikbaar gestelde uren naar activiteiten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70830NED

Specificaties van de netto - omzet en de beschikbaar gestelde uren naar activiteiten.