Dataset

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in euro/inwoner

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De beleidsgebieden van de gemeenten zijn verdeeld over een aantal hoofdfuncties, die op hun beurt in functionele specificaties (functies) zijn verdeeld.

Van alle gemeenten tezamen worden begrote cijfers (per functionele specificatie) en verschillende soorten gemeentelijke heffingen geleverd. De begrote cijfers worden in beginsel ontleend aan de begrotingen van alle gemeenten. Doordat de Gemeentenbegrotingen onvolledige informatie bieden over de voorgenomen investeringen, zijn de cijfers in hoofdzaak beperkt tot de raming van baten en lasten. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend administratieve gegevens.

Hoofdfuncties van de gemeenten: Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7190

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7190

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7190

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.