Dataset

Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen in mln euro

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken, e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en COROP. Hoofdfuncties van de gemeenten: Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 Frequentie: stopgezet

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice. Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek. Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7191

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7191

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7191

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen. Naar gemeentegrootteklasse en regio.