Dataset

Dienstverlening; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde productiestatistieken. Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet naar activiteit. De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70829NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70829NED

Omzetspecificaties van de accountants, architecten, keuring en controle, econ. adv.bur., recl.bur., reinigingsbranche, beveiliging en opsporing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70829NED

Omzetspecificaties van de accountants, architecten, keuring en controle, econ. adv.bur., recl.bur., reinigingsbranche, beveiliging en opsporing.