Dataset

Begrenzing van Het Buijtenland van Rhoon

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Begrenzing Het Buijtenland van Rhoon. Hoort bij de Uitwerkingsovereenkomst750ha (UWO) van de Planologische Kernbeslissing (PKB) behorend bij het project Mainport Rotterdam (PMR) uit 2000. Begrenzing is verankerd in het Bestemmingsplan Buytenland van Rhoon (26 april 2010) en het Uitwerkingsplan Buytenland van Rhoon (28 juni 2011). Beide plannen zijn inmiddels onherroepelijk, bestemmingsplan sinds 27 juni 2012 en uitwerkingsplan sinds 18 juli 2012.

Bestemmingspagina: http://www.buijtenland.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=grenzen%3AREGIO_PARK_BUIJTENLAND&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

REGIO_PARK_BUIJTENLAND

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Begrenzing van Het Buijtenland van Rhoon

REGIO_PARK_BUIJTENLAND

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Begrenzing van Het Buijtenland van Rhoon

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Park Buijtenland

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Grenzen/Grenzen/MapServer

accessPoint