Dataset

Veiligheid - Vaarwegbeleid (ruimtelijke verordening)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Nieuwe Waterwegcontour tbv vaarwegbeleid (Ruimtelijke Verordening). In het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) en het bijbehorende basisnet (voor wegen, spoorwegen en vaarwegen) worden veiligheidszones aangegeven waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd en beperkte kwetsbare objecten slechts onder voorwaarden. In dit bestand zijn de zones opgenomen van 25 en 40 meter.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=milieu%3AVEILIG_VAARWEGBELEID_RUIMTELIJKE_VERORDENING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VEILIG_VAARWEGBELEID_RUIMTELIJKE_VERORDENING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Veiligheid - Vaarwegbeleid (ruimtelijke verordening)

VEILIG_VAARWEGBELEID_RUIMTELIJKE_VERORDENING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/milieu/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Veiligheid - Vaarwegbeleid (ruimtelijke verordening)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Vaarwegbeleid - ruimtelijk verordening

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Milieu/Milieu_overig/MapServer

accessPoint