Dataset

Locaties grondwateronttrekking Westland-Oostland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart heeft alleen betrekking op de glastuinbouwgebieden Westland en Oostland. Aangegeven zijn de locaties waar grondwater wordt onttrokken en water en brijn worden geïnfiltreerd (1 januari 2015). De onttrekking en infiltratie van water gebeurt meestal in het eerste watervoerende pakket, de lozing van brijn in het tweede watervoerende pakket. De gegeven locaties hebben uitsluitend betrekking op gietwatervoorziening. Open en gesloten bodemenergiesystemen staan niet op deze kaart.

De gegevens zijn verkregen via de Omgevingsdienst Haaglanden. Voor de actuele stand van grondwateronttrekkingen en infiltraties dienen betreffend waterschap (grondwateronttrekking en regenwateropslag) en de gemeente (lozing van brijn) te worden geraadpleegd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_GRONDWATERONTTREKKING_WEST_OOSTLAND&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_GRONDWATERONTTREKKING_WEST_OOSTLAND

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BB_GRONDWATERONTTREKKING_WEST_OOSTLAND

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Grondwateronttrekking tbv glastuinbouw Westland-Oostland

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint