Dataset

Locaties grondwateronttrekking Westland-Oostland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/23/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart heeft alleen betrekking op de glastuinbouwgebieden Westland en Oostland. Aangegeven zijn de locaties waar grondwater wordt onttrokken en water en brijn worden geïnfiltreerd (1 januari 2015). De onttrekking en infiltratie van water gebeurt meestal in het eerste watervoerende pakket, de lozing van brijn in het tweede watervoerende pakket. De gegeven locaties hebben uitsluitend betrekking op gietwatervoorziening. Open en gesloten bodemenergiesystemen staan niet op deze kaart.

De gegevens zijn verkregen via de Omgevingsdienst Haaglanden. Voor de actuele stand van grondwateronttrekkingen en infiltraties dienen betreffend waterschap (grondwateronttrekking en regenwateropslag) en de gemeente (lozing van brijn) te worden geraadpleegd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_GRONDWATERONTTREKKING_WEST_OOSTLAND&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_GRONDWATERONTTREKKING_WEST_OOSTLAND

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Locaties grondwateronttrekking Westland-Oostland

BB_GRONDWATERONTTREKKING_WEST_OOSTLAND

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Locaties grondwateronttrekking Westland-Oostland

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Grondwateronttrekking tbv glastuinbouw Westland-Oostland

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_water/MapServer

accessPoint