Dataset

Grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 05/07/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Locaties van de grondwaterwinningen in Drenthe, zoals opgenomen op de kaart Grondwater en Kaderrichtlijn Water van de Omgevingsvisie Drenthe.

Contactinformatie
Name: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_WAT_OVD_GWONTTREK_100_P

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening (historie)

GBI_WAT_OVD_GWONTTREK_100_P

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening (historie)