Dataset

Meest recente bestemmingsplangebieden

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Meest recente bestemmingsplan contouren in de provincie Zuid-Holland. Deze versie is een resultaat van een aantal FME bewerkingen (zie onderdeel Algemene beschrijving herkomst). Hierin zijn alleen de vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen meegenomen. Vervolgens is gekeken of er overlap bestaat m.b.t. deze bestemmingsplannen en indien dat zo is is het meest recente bestemmingsplan overgebleven. Dus deze versie bevat geen overlap meer en toont dus de meest actuele vastgestelde/onherroepelijke bestemmingsplan contouren.

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke regels er gelden voor een bepaald grondgebied van de betreffende gemeente. In de viewer worden onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ alle ruimtelijke plannen met een juridisch bindende status getoond. Een bestemmingsplan bevat altijd deze planonderdelen: toelichting, regels (voorschriften), kaart (plankaart of verbeelding).

Toelichting van kolommen zijn te vinden in de beschrijving van IMRO-standaard vanaf 6.4. https://ro-standaarden.geonovum.nl/2012/IMRO/1.2/IMRO2012-v1.2.pdf

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABP_BESTEMMINGSPLANGEBIED_PZH_ACTUEEL_PLAN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BP_BESTEMMINGSPLANGEBIED_PZH_ACTUEEL_PLAN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Meest recente bestemmingsplangebieden

BP_BESTEMMINGSPLANGEBIED_PZH_ACTUEEL_PLAN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Meest recente bestemmingsplangebieden

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Meest recente bestemmingsplangebieden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint