Dataset

Invloedssfeer plangebied Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl (Omgevingsverordening)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Groningen (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat de invloedssfeer plangebied Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen.Dit is het gebied waarbinnen de milieubelasting van activiteiten in het Eemsdeltagebied worden beoordeeld en gemonitord. De cumulatieve geluidbelasting is hierbij meest relevant. Buiten dit gebied is vanwege de grote afstand de beïnvloeding in de regel niet ontoelaatbaar.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/PV_InvloedssfeerPlangebiedSVEemsmondDelfzijl.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

InvloedssfeerPlangebiedSVEemsmondDelfzijl

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Beleidsplannen_Omgevingsverordening:InvloedssfeerPlangebiedSVEemsmondDelfzijl

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Beleidsplannen/Omgevingsverordening/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint