Dataset

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart bevat een selectie van beeldbepalend erfgoed, op basis van zeven verschillende thematische verhalen. Die selectie weerspiegelt de historische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland. De verhaallijnen betreffen: handel en economie, landbouw, water, (militaire) verdedigingswerken, bestuur, stedelijke ontwikkeling en architectonische bouwstijlen. Bij de selectie van beeldbepalend erfgoed is zoveel mogelijk geput uit bestaande bronnen en inventarisaties, met name de Canon van Zuid-Holland en de Geschiedenis van Zuid-Holland. Vervolgens zijn de verhaallijnen in een expertsessie verder aangevuld. De selectie van beeldbepalende erfgoed vertegenwoordigt enkele belangrijke gebeurtenissen en momenten in de tijd, maar is niet bedoeld om een compleet beeld te geven. Het jaartal waarin het beeldbepalende erfgoed is gebouwd, is niet altijd eenduidig te achterhalen. Vaak worden in verschillende bronnen verschillende jaartallen gehanteerd of zijn verschillende delen van gebouwen in uiteenlopende perioden gebouwd. We hebben waar mogelijk de jaartallen gebruikt zoals weergegeven in de Regiocanons, op de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl of in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Daar waar nodig is aanvullende informatie gebruikt van verschillende object gerelateerde websites.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_BBE_1_BEELDBEPALEND_ERFGOED_CANON&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_BBE_1_BEELDBEPALEND_ERFGOED_CANON

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

CHS_BBE_1_BEELDBEPALEND_ERFGOED_CANON

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Beeldbepalend erfgoed - canon - totaal, Beeldbepalend erfgoed op basis van Canon Zuid-Holland, Beeldbepalend erfgoed op basis van Canon Zuid-Holland.

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beeldbepalend_Erfgoed/MapServer

accessPoint