Dataset

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart bevat een selectie van beeldbepalend erfgoed, op basis van zeven verschillende thematische verhalen. Die selectie weerspiegelt de historische ontwikkeling van de provincie Zuid-Holland. De verhaallijnen betreffen: handel en economie, landbouw, water, (militaire) verdedigingswerken, bestuur, stedelijke ontwikkeling en architectonische bouwstijlen. Bij de selectie van beeldbepalend erfgoed is zoveel mogelijk geput uit bestaande bronnen en inventarisaties, met name de Canon van Zuid-Holland en de Geschiedenis van Zuid-Holland. Vervolgens zijn de verhaallijnen in een expertsessie verder aangevuld. De selectie van beeldbepalende erfgoed vertegenwoordigt enkele belangrijke gebeurtenissen en momenten in de tijd, maar is niet bedoeld om een compleet beeld te geven. Het jaartal waarin het beeldbepalende erfgoed is gebouwd, is niet altijd eenduidig te achterhalen. Vaak worden in verschillende bronnen verschillende jaartallen gehanteerd of zijn verschillende delen van gebouwen in uiteenlopende perioden gebouwd. We hebben waar mogelijk de jaartallen gebruikt zoals weergegeven in de Regiocanons, op de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl of in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Daar waar nodig is aanvullende informatie gebruikt van verschillende object gerelateerde websites.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_BBE_1_BEELDBEPALEND_ERFGOED_CANON&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_BBE_1_BEELDBEPALEND_ERFGOED_CANON

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

CHS_BBE_1_BEELDBEPALEND_ERFGOED_CANON

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - op basis van canon

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Beeldbepalend erfgoed - canon - totaal, Beeldbepalend erfgoed op basis van Canon Zuid-Holland, Beeldbepalend erfgoed op basis van Canon Zuid-Holland.

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beeldbepalend_Erfgoed/MapServer

accessPoint