Dataset

Beeldbepalend erfgoed - Ondergrond bij monumentale bebouwing langs historische vaarwegen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaartlaag toont monumentale bebouwing langs historische vaarwegen. Monumenten, oriëntatiepunten en identiteitsdragers, zoals benoemd in de gebiedsprofielen van de provincie Zuid-Holland, die zich binnen een zone van 500 meter langs (historische) vaarwegen bevinden, worden in de context geplaatst van het door de tijd heen sterk veranderende waternetwerk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_BBE_4_MONUMENTALE_BEBOUWING_LANGS_HISTORISCHE_VAARWEGEN_VLAK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_BBE_4_MONUMENTALE_BEBOUWING_LANGS_HISTORISCHE_VAARWEGEN_VLAK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - Ondergrond bij monumentale bebouwing langs historische vaarwegen

CHS_BBE_4_MONUMENTALE_BEBOUWING_LANGS_HISTORISCHE_VAARWEGEN_VLAK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - Ondergrond bij monumentale bebouwing langs historische vaarwegen

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bebouw gebied en landschap en water - totaal, Bebouw gebied en landschap en water in 1500, Bebouw gebied en landschap en water in 1850, Bebouw gebied en landschap en water in 2000

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beeldbepalend_Erfgoed/MapServer

accessPoint