Dataset

Beeldbepalend erfgoed - Sociale woningbouw onder architectuur

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de kaartlaag met sociale woningbouw onder architectuur zijn verschillende woningbouwprojecten opgenomen. Hiervoor zijn meerdere bronnen geraadpleegd, waaronder overzichtswerken over tuinsteden en sociale woningbouw alsook de uitkomsten van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Zuid-Holland. In sommige gevallen is ervoor gekozen om deels verwoeste of gesloopte woningbouwbuurten alsnog op te nemen in de kaart. Het kaartbeeld is daarmee geen volledig overzicht (daarvoor is een meer uitgebreid onderzoek nodig), maar laat een selectie van verschillende woningbouwprojecten zien.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - Sociale woningbouw onder architectuur

CHS_BBE_2_SOCIALE_WONINGBOUW_ONDER_ARCHITECTUUR

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Beeldbepalend erfgoed - Sociale woningbouw onder architectuur

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Sociale woningbouw onder architectuur, Sociale woningbouw onder architectuur - totaal, Sociale woningbouw onder architectuur.

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beeldbepalend_Erfgoed/MapServer

accessPoint