Dataset

Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel beschrijft de financiële lasten van een belangrijk deel van het
bedrijfsleven als gevolg van de zorg voor het milieu.

Om de werkelijke milieulasten van het bedrijfsleven te kunnen weergeven
wordt er onderscheid gemaakt tussen de kosten van eigen milieuactiviteiten
en de netto milieulasten.

Het begrip 'milieu' omvat het leefklimaat buiten het bedrijfsterrein met
inbegrip van het bodemklimaat of de bodem onder dat terrein. Het milieu
is verdeeld in de milieucompartimenten (onderdelen): water, lucht,
bodem, afval, geluid, natuur en landschap en algemeen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Er zijn geen wijzigingen in de cijfers ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie in deze vorm is stopgezet met als laatste jaar 2008. Reden
hiervoor is dat er een nieuwe indeling van bedrijven is: de SBI'93 is
vervangen door de SBI 2008 (zie paragraaf 2). Door deze wijziging zijn de
uitkomsten niet precies vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. Het
CBS heeft er daarom voor gekozen om vanaf het verslagjaar 2008 te starten
met een nieuwe tabel (zie paragraaf 3). Overigens zijn de verschillen
voor de uitkomsten van dit onderzoek klein. In beide tabellen worden
cijfers gegeven voor het overlapjaar 2008.
Deze statistiek loopt vanaf 1979 maar is tot en met 1996 alleen op papier
(in boekvorm) verschenen. De laatste titel die in boekvorm verscheen was:
'Milieukosten van bedrijven 1998'.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60019

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60019

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60019

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment