Dataset

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen en de milieulasten door bedrijven (met 10 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning.
Het begrip 'milieu', zoals in deze tabel gebruikt, omvat het leefklimaat buiten het bedrijfsterrein met inbegrip van het bodemklimaat of de bodem onder dat terrein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012-2018 zijn definitief en de cijfers voor het jaar 2019 voorlopig.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 5 augustus 2020:

  • De voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door definitieve cijfers en er zijn voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd.
  • Het gegeven 'Ontvangen overdrachten' over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2019 en voorlopige uitkomsten over 2020 komen in het 3e kwartaal van 2021 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82861NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82861NED

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82861NED

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven