Dataset

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2018 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 5 augustus 2020:

  • Definitieve cijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
  • Het gegeven ‘Totaal ontvangen overdrachten’ voor ’10 en meer werknemers’ over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2019 komen in het 3e kwartaal van 2021 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82863NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82863NED

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82863NED

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment