Dataset

Biodiversiteit Fauna Rode Lijst soorten Kilometerhok

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Utrecht (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst soorten dat voorkomt per gebied van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De gebieden zijn begrensd op landschapsecologische kenmerken (voorheen werd een raster van vierkante kilometerhokken gebruikt). De kaarten geven daarmee een goed beeld van de gebieden met de hoogste en laagste biodiversiteit in de provincie Utrecht. Er zijn zowel kaarten die de diversiteit van alle flora- respectievelijk faunagroepen bij elkaar weergeven als kaarten waarvan het soortenaantal van elke soortgroep afzonderlijk getoond wordt. De gegevens betreffen gevalideerde waarnemingen die zijn opgeslagen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), aangevuld met ongevalideerde waarnemingen die in opdracht van de provincie zijn verzameld door adviesbureaus. De gegevens zijn in februari 2022 betrokken uit de NDFF. Minder precies gelokaliseerde waarnemingen zijn toegedeeld aan het gebied waar hun middelpunt in ligt. Dit geldt ook voor waarnemingen op vierkante kilometerhok niveau. Rode Lijstsoorten (RL) zijn de soorten van de door het Rijk vastgestelde lijsten van zeldzame en/of in verspreiding afnemende soorten. Het betreft bijen, hommels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels, waterinsecten, weekdieren, mollusken, amfibieën, reptielen, vissen, zoogdieren en broedvogels. De kaarten van de RL soorten beslaan de periode 2000 tot en met 2021. Zie het supplement biodiversiteit van de Natuurvisie voor meer informatie.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_biodiversiteit/wms?request=GetMap&service=WMS&SRS=EPSG:28992&CRS=EPSG:28992&bbox=112656.06,436541.64,173834.94,482076.36&width=600&height=446&format=image/png&styles=&layers=Biodiversiteit_Fauna_Rode_Lijst_soorten_Kilometerhok
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Biodiversiteit_Fauna_Rode_Lijst_soorten_Kilometerhok

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_biodiversiteit/wfs

OGC:WFS

Biodiversiteit_Fauna_Rode_Lijst_soorten_Kilometerhok

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.geodata-utrecht.nl/geoserver/n01_1_2_biodiversiteit/wms

OGC:WMS

Documentatie

landingpage

HTML Onbekende licentie
Download: https://download.geodata-utrecht.nl/download/vector/f7119642-f6b6-446d-a310-c144c909008f

landingpage