Dataset

Soortendiversiteit in Nederland op basis van Rode-Lijstsoorten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar BIJ12 (Overig)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Op de kaart wordt voor heel Nederland de geschatte soortendiversiteit op basis van Rode-Lijstsoorten per kilometerhok in klassen weergegeven op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De acht belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen. In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke locatie even intensief wordt waargenomen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

soortendiversiteit_rl

OGC:WMS Onbekende licentie

http://geoservices.ndff.nl/ndff_soortendiversiteit_rl/

OGC:WMS

soortendiversiteit_rl

OGC:WFS Onbekende licentie

http://geoservices.ndff.nl/ndff_soortendiversiteit_rl/

Soortendiversiteit in Nederland op basis van Rode-Lijstsorten

Documentatie

Documentatie NDFF kaarten soortendiversiteit

HTML Onbekende licentie
Download: https://www.ndff.nl/wp-content/uploads/2022/10/NDFF_documentatie_soortendiversiteitkaarten_2017.pdf

website