Dataset

Omgevingsverordening, Sanerings- en verplaatsingslocatie agrarisch bedrijf

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Landbouw
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Er is een aantal regelingen waarbij subsidie is verleend voor de sanering van een agrarisch bedrijf waarbij de insteek is dat vervolgens de bestemming op het perceel wordt aangepast. Dit zijn:

Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)  
Subsidieregeling Beëindiging Intensieve Veehouderijen (BIV) 
Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden (GTB) 
Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) 
Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 (SUN) 
In de omgevingsverordening worden deze locaties inzichtelijk gemaakt. De regels voorkomen dat hier opnieuw bebouwing wordt opgericht voor het type bedrijf dat eerder met subsidie is gesaneerd of verplaatst zolang er nog geen passende herbestemming in werking is getreden.

Bestemmingspagina: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download