Dataset

Omgevingsverordening, Sanerings- en verplaatsingslocatie agrarisch bedrijf

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Agriculture
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Er is een aantal regelingen waarbij subsidie is verleend voor de sanering van een agrarisch bedrijf waarbij de insteek is dat vervolgens de bestemming op het perceel wordt aangepast. Dit zijn:

Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV)  
Subsidieregeling Beëindiging Intensieve Veehouderijen (BIV) 
Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden (GTB) 
Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV) 
Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016 (SUN) 
In de omgevingsverordening worden deze locaties inzichtelijk gemaakt. De regels voorkomen dat hier opnieuw bebouwing wordt opgericht voor het type bedrijf dat eerder met subsidie is gesaneerd of verplaatst zolang er nog geen passende herbestemming in werking is getreden.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download