Dataset

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Reizen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur gemiddeld per persoon, per dag en per jaar. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit. De afgelegde afstand is vastgesteld op basis van ritinformatie volgens de werkwijze voor reguliere reizigerskilometers. Serieverplaatsingen behoren niet tot de reguliere verplaatsingen. Het verplaatsingsgedrag is uitgesplitst naar vervoerwijzen, verplaatsingskenmerken (o.a. vertrektijdstip en dag waarop de verplaatsing heeft plaatsgevonden) en regio’s. De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.

Per 10 februari 2022 heeft een revisie van de ODiN-bestanden soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur in het jaar 2019. Gegevens beschikbaar vanaf 2018.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 5 juli 2023: De jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Medio 2024 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2023.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84708NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84708NED

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar afstandsklasse, reisduur, dag en maand van verplaatsing, regio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84708NED

Verplaatsingen, afstand en reisduur per persoon per dag en per jaar afstandsklasse, reisduur, dag en maand van verplaatsing, regio's