Dataset

Interim Omgevingsverordening, Verstedelijking afweegbaar

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het rijk geeft de provincies in het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening de opdracht regels op te nemen voor bundeling van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze dienen in eerste instantie plaats te vinden in stedelijk gebied. Als er daar vanuit kwaliteit of kwantiteit onvoldoende ruimte aanwezig is, dan is het mogelijk dat een stedelijke ontwikkeling binnen Verstedelijking afweegbaar wordt gerealiseerd. Deze gebieden zijn in het verleden (2004) na toepassing van de lagenbenadering en afweging aangeduid als gebieden waar -onder voorwaarden- verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden (kunnen) liggen. Als er nieuw ruimtebeslag nodig is, wordt met toepassing van diverse basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies gekeken naar een concrete invulling. Er zijn dan ook locaties waar na afweging wel een ontwikkeling mogelijk is, maar waar een intensieve verstedelijking vanuit de zorgplicht voor omgevingskwaliteit niet passend is.

Bestemmingspagina: http://www.brabant.nl/interimomgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geojson bestand

ZIP Onbekende licentie

download

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download