Dataset

Interim Omgevingsverordening, Verstedelijking afweegbaar

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Het rijk geeft de provincies in het ontwerp van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening de opdracht regels op te nemen voor bundeling van nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Deze dienen in eerste instantie plaats te vinden in stedelijk gebied. Als er daar vanuit kwaliteit of kwantiteit onvoldoende ruimte aanwezig is, dan is het mogelijk dat een stedelijke ontwikkeling binnen Verstedelijking afweegbaar wordt gerealiseerd. Deze gebieden zijn in het verleden (2004) na toepassing van de lagenbenadering en afweging aangeduid als gebieden waar -onder voorwaarden- verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden (kunnen) liggen. Als er nieuw ruimtebeslag nodig is, wordt met toepassing van diverse basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies gekeken naar een concrete invulling. Er zijn dan ook locaties waar na afweging wel een ontwikkeling mogelijk is, maar waar een intensieve verstedelijking vanuit de zorgplicht voor omgevingskwaliteit niet passend is.

Landing page: http://www.brabant.nl/interimomgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geojson bestand

ZIP Onbekende licentie

download

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download