Dataset

Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat financiële balansen van de verschillende sectoren en subsectoren in de Nederlandse economie. De balansen worden gepresenteerd in de vorm van vorderingen en schulden. Het verschil tussen de vorderingen en de schulden is aangegeven als financieel vermogen.

Tussen de beginbalans (BB) en eindbalans (EB) zijn de financiële transacties (FT) en overige mutaties (OM) waar te nemen. Al deze gegevens zijn bedoeld om een gedetailleerd en overzichtelijk beeld te geven van de vorderingen en schulden ingedeeld naar financiële transactiecategoriën. Voor de financiële balansen geldt: BB + FT + OM = EB. In deze publicatie zijn de saldi terug te vinden in de rubriek "Kerncijfers".

Naast een uitsplitsing naar sectoren is er ook nog een uitsplitsing aangebracht tussen (hoofd)sectoren en de subsectoren behorend bij de sector financiële instellingen en de sector overheid. De sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk (IZWh) zijn samengevoegd.

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie (ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers: De cijfers vanaf 1990 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Financiële balansen en transacties.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37871nr

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37871nr

Overzicht van uitstaande vorderingen en schulden met als resultaat het financieel vermogen per (sub)sector

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37871nr

Overzicht van uitstaande vorderingen en schulden met als resultaat het financieel vermogen per (sub)sector