Dataset

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De regionale rekeningen voor huishoudens in deze tabel beschrijven de primaire en de secundaire verdeling van de inkomensrekening van de sector huishoudens. Deze rekeningen kunnen worden gebruikt voor het maken van interregionale vergelijkingen van de belangrijkste transacties waarbij huishoudens betrokken zijn.
De sector huishoudens bevat alle natuurlijke personen die langer dan een jaar in Nederland verblijven, ongeacht hun nationaliteit. Naast de op zichzelf of in gezinsverband wonende personen, worden ook personen in verpleeginrichtingen, bejaardentehuizen, gevangenissen, internaten e.d. tot de huishoudens gerekend. Indien de tot de huishoudens gerekende personen een eigen bedrijf hebben, wordt dit bedrijf ook tot de huishoudens gerekend. Dit is het geval bij de zelfstandigen en de eigenwoningbezitters.

Gegevens beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van de jaren 2015 tot en met 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 december 2020. Het voorlopige verslagjaar 2017 is aangepast en het voorlopig verslagjaar 2018 is toegevoegd. Met ingang van heden is de officiële schrijfwijze van de provincie Friesland gewijzigd in Fryslân.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In december 2021 komt het voorlopig jaar 2019 beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84458NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84458NED

Transacties van de sector huishoudens en per hoofd van de bevolking Primaire en secundaire inomensverdeling per provincie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84458NED

Transacties van de sector huishoudens en per hoofd van de bevolking Primaire en secundaire inomensverdeling per provincie