Dataset

Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 15-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ondernemen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het OCNL. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar het technologiegebied waarop de uitvinding waarvoor patent wordt aangevraagd betrekking heeft. Dit hoeft niet per definitie op het terrein te liggen waarop de patentaanvrager economisch actief is.

Als een patentaanvraag betrekking heeft op meer technologiegebieden, dan wordt deze aanvraag voor een evenredig deel aan deze technologiegebieden toegerekend. Als een aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op twee technologiegebieden dan wordt in de tabel ieder gebied 0,5 keer meegeteld, zodat het totaal aan patentaanvragen gelijk blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De gegevens over 2013 t/m 2019 zijn definitief. De gegevens over 2020 zijn nader voorlopig. De gegevens over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2024: De cijfers over 2019 en 2020 zijn bijgesteld en de voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 1 februari 2024: De voorlopige cijfers over 2019 en 2020 zijn bijgewerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Begin 2025 worden de cijfers voor 2020 en 2021 bijgewerkt. Medio 2025 worden de cijfers voor 2020 en 2021 bijgewerkt en worden nieuwe cijfers over 2022 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85134NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85134NED

Patentaanvragers en patentaanvragen Technologiegebied

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85134NED

Patentaanvragers en patentaanvragen Technologiegebied