Dataset

Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/30/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), de patentverlenende instantie voor Nederland welke onderdeel is van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het OCNL. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar het technologiegebied waarop de uitvinding waarvoor patent wordt aangevraagd betrekking heeft. Dit hoeft niet per definitie op het terrein te liggen waarop de patentaanvrager economisch actief is.

Als een patentaanvraag betrekking heeft op meer technologiegebieden, dan wordt deze aanvraag voor een evenredig deel aan deze technologiegebieden toegerekend. Als een aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op twee technologiegebieden dan wordt in de tabel ieder gebied 0,5 keer meegeteld, zodat het totaal aan patentaanvragen gelijk blijft.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De gegevens over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn nader voorlopig. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juni 2023: De cijfers over 2018 en 2019 zijn bijgesteld en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 10 februari 2023: De voorlopige cijfers over 2018 en 2019 zijn bijgewerkt. Correctie van de cijfers over 2013 t/m 2019. Voorheen werd een patentaanvrager geteld via de psn_id (de ID voor gestandaardiseerde namen binnen PATSTAT), waarbij elke psn_id een unieke aanvrager vertegenwoordigt. Uit nadere analyse van de microdata blijkt dat sommige ondernemingen toch vertegenwoordigd zijn door meerdere psn_id's in de koppeling, waardoor bepaalde ondernemingen dubbel worden geteld als patentaanvrager. Met deze correctie worden de ondernemingen zelf geteld als aanvrager in plaats van de psn_id's, waardoor er geen sprake meer is van dubbeltellingen. Deze correctie gaat over alle statistiekjaren en betreft per jaar enkele tientallen minder patentaanvragers dan voorheen. Als er een koppeling met het Algemeen Bedrijvenregister mogelijk is wordt de onderneming als patentaanvrager geteld. Als er geen koppeling mogelijk is dan wordt alsnog de psn_id als aanvrager geteld. Daarnaast worden de cijfers nu afgerond op veelvouden van vijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? NL: Eind 2023 worden de cijfers voor 2019 en 2020 bijgewerkt. Medio 2024 worden nieuwe cijfers over 2021 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85134NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85134NED

Patentaanvragers en patentaanvragen Technologiegebied

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85134NED

Patentaanvragers en patentaanvragen Technologiegebied