Dataset

Patentaanvragers en -aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (01-01-2009 - 01-01-2011)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat gegevens over patentaanvragen -en aanvragers van Nederlandse ingezetenen bij het European Patent Office (EPO).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand betreft een integrale waarneming van de populatie. Elk record in het bestand representeert 1 patentaanvraag. De uitkomsten zijn niet gewogen.

Populatie

Directe patentaanvragen en EURO-PCT patentaanvragen bij het EPO door Nederlandse ingezetenen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f517e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier