Dataset

Patentaanvragers en -aanvragen; ondernemingsgrootte aanvrager, 2000-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Entrepreneurship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers en -aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen, particulieren of andere entiteiten zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte van de onderneming die de aanvraag heeft ingediend. De cijfers geven een indicatie welke grootteklassen van ondernemingen in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn.

Deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2010.

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80813ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80813ned

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Grootteklasse onderneming

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80813ned

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Grootteklasse onderneming