Dataset

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 08/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar de bedrijfstak/branche waarin de onderneming die de aanvraag heeft ingediend werkzaam is. Voor de indeling naar bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers geven een indicatie welke bedrijfstakken in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn.

Deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers: De gegevens over 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81923NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81923NED

Patenten, patentaanvragen, ondernemingen, epo, nl octrooicentrum Patentaanvragers en patentaanvragen naar economische activiteit

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81923NED

Patenten, patentaanvragen, ondernemingen, epo, nl octrooicentrum Patentaanvragers en patentaanvragen naar economische activiteit